PLS verktyg

 • PLS 4 Korslaser med lasermottagare

  PLS 4 Korslaser med lasermottagare
  Självnivellerande korslaser som projicerar en röd vertikal linje och en röd horisontell linje samt lodpunkter. Korslasern har ett arbetsintervall på upp till 30 meter med en noggranhet på ± 3 mm.
 • PLS 180R Korslaser med lasermottagare

  PLS 180R Korslaser med lasermottagare
  En självnivellerande korslaser med röd laserstråle som projicerar två laserlinjer, en horisontell samt en vertikal. Arbetsintervall upp till 30m med nivelleringsnoggrannhet på ±3mm/10m.
 • PLS HVL 100 Multikorslaser

  PLS HVL 100 Multikorslaser
  Multikorslaser som projicerar en 360° röd självnivellerande linje och 4 st vertikala linjer samt lodpunkt. Multikorslasern har ett arbetsintervall på upp till 30 meter med en noggranhet på ± 3 mm.
 • PLS HVR 505G Rotationslaser med grön laser

  PLS HVR 505G Rotationslaser med grön laser
  Robust självnivellerande rotationslaser som projicerar två gröna laserlinjer i 4 rotationshastigheter och scannar vinklar 0, 10, 45, 90, och 180°. Arbetsintervall upp till 150 meter och avsedd för de flesta horisontella och vertikala applikationer.
 • PLS 480 Korslaser utan lasermottagare

  PLS 480 Korslaser utan lasermottagare
  Självnivellerande korslaser som projicerar tre 360° röda kvadratiska linjer samt lodpunkt. Korslasern har ett arbetsintervall på upp till 18 meter med en noggranhet på ± 3 mm.
 • PLS FT 90 Korslaser med röd laser

  PLS FT 90 Korslaser med röd laser
  En golvlaser som är avsedd för läggning av klinkers och andra golvläggningsapplikationer. Golvlasern har en räckvidd på ca. 20 meter och är enkel att använda med endast en knapp.
 • PLS 180 Korslaser med lasermottagare

  PLS 180 Korslaser med lasermottagare
  En självnivellerande korslaser med grön laserstråle som projicerar två laserlinjer, en horisontell samt en vertikal. Arbetsintervall upp till 30m med nivelleringsnoggrannhet på ±3mm/10m.
 • PLS 6R Z Korslaser röd

  PLS 6R Z Korslaser röd
  Sexpunkts-korslaser med röd laserstråle. Modellen har en horisontell svepvinkel i 180°, vertikal svepvinkel 130° och punktlaserriktning 90° upp, ned, vänster och höger.
 • PLS 6R KIT Korslaser röd, med tillbehör

  PLS 6R KIT Korslaser röd, med tillbehör
  Sexpunkts-korslaser med röd laserstråle och tillbehörskit i sex delar. Modellen har en horisontell svepvinkel i 180°, vertikal svepvinkel 130° och punktlaserriktning 90° upp, ned, vänster och höger.
 • PLS 6R SYS Korslaser röd, med lasermottagare och tillbehör

  PLS 6R SYS Korslaser röd, med lasermottagare och tillbehör
  Sexpunkts-korslaser med medföljande tillbehörskit i åtta delar. Modellen har en horisontell svepvinkel i 180°, vertikal svepvinkel 130° och punktlaserriktning 90° upp, ned, vänster och höger.
 • PLS 180R KIT Korslaser röd, med tillbehör

  PLS 180R KIT Korslaser röd, med tillbehör
  Självutjämnande korslinjelaser med medföljande tillbehörspaket. Svepvinkel horisontell ≤ 180° och vertikal ≤ 130°. Batteriets livslängd är över åtta timmar vid kontinuerlig användning.
 • PLS 6G Z Korslaser grön

  PLS 6G Z Korslaser grön
  Sexpunkts-korslaser med grön laserstråle. Modellen har en horisontell svepvinkel i 180°, vertikal svepvinkel 130° och punktlaserriktning 90° upp, ned, vänster och höger.
 • PLS 6G KIT Korslaser grön, med tillbehör

  PLS 6G KIT Korslaser grön, med tillbehör
  Sexpunkts-korslaser med grön laserstråle. Modellen har en horisontell svepvinkel i 180°, vertikal svepvinkel 130° och punktlaserriktning 90° upp, ned, vänster och höger.
 • PLS 6G SYS Korslaser grön, med lasermottagare och tillbehör

  PLS 6G SYS Korslaser grön, med lasermottagare och tillbehör
  Sexpunkts-korslaser med grön laserstråle. Modellen har en horisontell svepvinkel i 180°, vertikal svepvinkel 130° och punktlaserriktning 90° upp, ned, vänster och höger.
 • PLS 180G KIT Korslaser grön, med tillbehör

  PLS 180G KIT Korslaser grön, med tillbehör
  Självutjämnande korslinjelaser med medföljande tillbehörspaket. Svepvinkel horisontell ≤ 180° och vertikal ≤ 130°. Batteriets livslängd är över tre timmar vid kontinuerlig användning.
 • PLS 180R Z Korslaser röd

  PLS 180R Z Korslaser röd
  Självutjämnande korslinjelaser med röda korslinjer. Svepvinkel horisontell ≤ 180° och vertikal ≤ 130°. Batteriets livslängd är över åtta timmar vid kontinuerlig användning.
 • PLS 180G Z Korslaser grön

  PLS 180G Z Korslaser grön
  Självutjämnande korslinjelaser med grön laserstråle. Svepvinkel horisontell ≤ 180° och vertikal ≤ 130°. Batteriets livslängd är tre timmar vid kontinuerlig användning.
 • PLS 180R SYS Korslaser röd, med lasermottagare och tillbehör

  PLS 180R SYS Korslaser röd, med lasermottagare och tillbehör
  Självutjämnande korslinjelaser med medföljande tillbehörspaket. Svepvinkel horisontell ≤ 180° och vertikal ≤ 130°. Batteriets livslängd är över åtta timmar vid kontinuerlig användning.
 • PLS 180G SYS Korslaser grön, med lasermottagare och tillbehör

  PLS 180G SYS Korslaser grön, med lasermottagare och tillbehör
  Självutjämnande korslinjelaser med medföljande tillbehörspaket. Svepvinkel horisontell ≤ 180° och vertikal ≤ 130°. Batteriets livslängd är över tre timmar vid kontinuerlig användning.
 • PLS H2 Z Rotationslaser röd, horisontell

  PLS H2 Z Rotationslaser röd, horisontell
  Roterande laser perfekt för huvudentreprenörer, elektriker, rörmokare och trädgårdsanläggare inom- och utomhus. Med 4 styck. D-batterier.
 • PLS H2 SYS Rotationslaser med lasermottagare, röd, horisontell

  PLS H2 SYS Rotationslaser med lasermottagare, röd, horisontell
  Vågrätt roterande laser med enkel enknappsmanövrering. Med tillbehörskit i sex delar innehållandes bland annat PLS XLD laserdetektor.
 • PLS H2 KIT Rotationslaser med lasermottagare, röd, horisontell

  PLS H2 KIT Rotationslaser med lasermottagare, röd, horisontell
  Vågrätt roterande laser med enkel enknappsmanövrering. Med tillbehörskit i fyra delar innehållandes bland annat PLS XLD laserdetektor.
 • PLS HV2R Z Rotationslaser röd

  PLS HV2R Z Rotationslaser röd
  Röd roterande laser för byggarbetsplatsen. Vågrät och lodrät laseraxel med arbetsområde ≤ 30 m och noggranhet ≤ 2,2 mm på 30 m.
 • PLS HV2R SYS Rotationslaser röd, med lasermottagare

  PLS HV2R SYS Rotationslaser röd, med lasermottagare
  Röd roterande laser för byggarbetsplatsen med tillbehörspaket i tio delar. Vågrät och lodrät laseraxel med arbetsområde ≤ 30 m och noggranhet ≤ 2,2 mm på 30 m.
 • PLS HV2G KIT Rotationslaser grön, med tillbehör

  PLS HV2G KIT Rotationslaser grön, med tillbehör
  Grön roterande laser som är konstruerad för byggarbetsplatsen. Medföljande tillbehörspaket i nio delar med bland annat PLS XLD roterande laserdetektor.
 • PLS HV2G Z Rotationslaser grön

  PLS HV2G Z Rotationslaser grön
  Grön roterande laser som är konstruerad för byggarbetsplatsen. Självnivellerande vågrätt laserplan som går att använda i lodrät position till att avge ett lodrätt laserplan.
 • PLS HV2G SYS Rotationslaser grön, med lasermottagare

  PLS HV2G SYS Rotationslaser grön, med lasermottagare
  Grön roterande laser som är konstruerad för byggarbetsplatsen. Medföljande tillbehörspaket i sju delar med bland annat PLS XLD roterande laserdetektor.
 • PLS HV2R KIT Rotationslaser grön, med tillbehör

  PLS HV2R KIT Rotationslaser grön, med tillbehör
  Röd roterande laser för byggarbetsplatsen med tillbehörspaket i åtta delar. Vågrät och lodrät laseraxel med arbetsområde ≤ 30 m och noggranhet ≤ 2,2 mm på 30 m.